Nadační fond

Naše advokátní kancelář se rovněž angažuje v oblasti zvyšování právního vědomí v rámci široké veřejnosti. Za tímto účelem členové advokátní kanceláře založili Nadační fond Paragraf. Hlavním projektem Nadačního fondu Paragraf je provozování informačního webu, který bude poskytovat srozumitelné a relevantní právní informace k běžným životním situacím.

 

Prostřednictvím dalších projektů se chceme zasadit o zvyšování právního vědomí už od základních škol, pomoc obětem trestných činů, a to zejména těm z řad dětí a mládeže, a další. Navázali jsme spolupráci se statutárním městem Ostrava, společně s nímž se podílíme na řadě aktivit v oblasti prevence kriminality, právního vzdělávání nebo podpory a posilování právního vědomí obyvatel města. Z dalších projektů NFP vybíráme:

  • Právo do škol – právní vědomí občanů chceme pomoci budovat už od prvních tříd základních škol, a to zejména pomocí interaktivních výukových materiálů.
  • Ochrana nároků dětí – Zasazujeme se o zvýšení legislativní ochrany nezletilých dětí a zajištění jejich nároků spojených s újmami, které jim byly způsobené trestnou činností.
  • Fond pro oběti trestných činů – Vytváříme peněžitý fond pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů, z něhož mohou být hrazeny vybrané náklady obětí v trestním řízení.
  • Bezpečnější Ostrava – ve spolupráci se statutárním městem Ostrava zajišťujeme právní vzdělávání, poradenství nebo se podílíme na opatřeních v oblasti prevence kriminality.

 

Kontakt: info@nfparagraf.cz

Odkaz na webové stránky Nadačního fondu paragraf: www.nfparagraf.cz

KDE NÁS NÁJDETE